معاون اقتصادی استاندار میهمان شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند قبادی معاون اقتصادی استاندار و زکی زاده مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و نصیری فرماندار شهرستان البرز و هیات همراه از کارخانجات الوند بازدید به عمل آوردند.

معاون اقتصادی استاندار  میهمان شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند*

قبادی معاون اقتصادی  استاندار  و  زکی زاده مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری و  نصیری فرماندار شهرستان البرز  و هیات همراه  از کارخانجات الوند بازدید به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی الوند، میمهانان کاشی الوند پس از بازدید طی جلسه ای  با مدیرعامل و مدیران شرکت کاشی الوند دیدار کردند.

در این نشست صفاری مدیر عامل شرکت توضیحاتی در خصوص عملکرد جاری شرکت، فروش، صادرات ،درآمد، سوددهی و بحث تحقیق و توسعه و ایجاد مرکز تحقیق و توسعه دراستان و همچنین مقایسه  آنها با سال گذشته  در راستای پیشبرد اهداف شرکت ارائه نمود.

در ادامه مدیرعامل ،  به افرایش ۴۰۰درصدی صادرات به کشور های مختلف ازجمله روسیه که بیشترین سهم صادرات  را به خود اختصاص داده اشاره کردند و درنهایت در رابطه با تغییر کاربری زمین در  دست شرکت نیز  اشاره کردند .