امروز دوشنبه طی مراسمی باحضور مدیران شرکت کاشی الوند و مهندس وکیلی عضو موظف هیئت مدیره و معاون امور شرکت های تاصیکو، به منظور سازماندهی و راهبری امور جاری شرکت ، دکتر آقا محسنی به عنوان سرپرست شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت کاشی و سرامیک الوند، وکیلی در این مراسم ضمن تبریک به صفاری بابت مسئولیت مدیریت شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین و آرزوی توفیق برای ایشان و  و تقدیر از فعالیت های انجام شده در این شرکت در دوره مدیریت مهندس صفاری که منجر به رشد سود آوری قابل تقدیر  شرکت و هم افزایی با شرکت ها گردیده است ، بر ضرورت کار تیمی هماهنگ و توسعه مسئولیت های پیشران شرکت کاشی الوند در هم افزایی با  شرکت های گروه کاشی و سرامیک هلدینگ، تاکید کرد و گفت: مهمترین سرمایه کاشی الوند امروز منابع انسانی،  اعم از مدیران و کارکنان شرکت  هستند و با تکیه بر توانایی منابع انسانی در دوره مدیریت جدید فرایند رو به رشد شرکت انشاالله بیش از پیش خواهد شد.

آقا محسنی سرپرست کاشی الوند بیان داشت که با حمایت ها و نظارت های هلدینگ و با همکاری مجموعه الوند در مسیر تعیین شده در راستای سند راهبردی و سند عارضه یابی شرکت و همچنین پیشبرد طرح های توسعه کاشی الوند پیش خواهیم رفت.

این مراسم با اهدای لوح تقدیر به صفاری و اهدای حکم آقا محسنی سر‌پرست  کاشی الوند به پایان رسید.