نشست مشترک مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و مدیران صنایع کاشی و سرامیک الوند

✍️ به گزارش روابط عمومی نشست مشترک مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری صدرتامین و مدیران صنایع کاشی و سرامیک الوند به منظور ارائه گزارش عملکرد کمیته ها، تشریح جایگاه الوند در بازار جهانی و طرح توسعه الوند برگزار گرديد. 

🔸در اين جلسه مدیرعامل محترم الوند، مديران کارخانجات الوند ۳،۲،۱ و همچنین مدیران ستادی با مدیرعامل و معاونین صدر تامین گفتگو و تبادل نظر کردند. 

🔸در حاشیه این نشست مدیرعامل محترم شرکت سرمایه گذاری صدرتامین از بخش های مختلف کارخانجات الوند ۱، ۲ و ۳ در خصوص روند تولید و جزئیات طرح توسعه بازدید میدانی بعمل آورد.

 

“روابط عمومی کاشی و سرامیک الوند”