ارتباط با شرکت کاشی و سرامیک الوند

z

آدرس دفتر مرکزی

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید سعیدی، پلاک 23

آدرس کارخانه

قزوین، شهر صنعتی البرز حکمت 14 ابتدای جاده نصرت آباد

z

ایمیل

Info@alvandtileco.com

z

تلفن کارخانه

028-32224006

تلفن دفتر مرکزی

021-22057811

دفتر مرکزی

کارخانه